GASTRONOMICKÁ AKADEMIE z.s. realizuje projekt „Aktivně na trh práce“. Máme pro Vás připraven komplexní vzdělávací program, jehož součástí jsou motivační, poradenské, vzdělávací a podpůrné aktivity vedoucí k nalezení pracovního místa.

Forma studia: Prezenční
Délka studia: 4 měsíce
Akreditované kurzy: Příprava teplých pokrmů, Jednoduchá obsluha hostů, Prodavač, Manažer prodeje, Nespecifická rekvalifikace
Kritéria pro přijetí:
• dlouhodobě nezaměstnaní (déle než 5 měsíců)+ zároveň osoby mladší 25 let nebo osoby starší 50 let
• zdravotní způsobilost (hrazené lékařské potvrzení)
Způsob ukončení: Závěrečná zkouška
Doklad o úspěšném ukončení kurzu: Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
Výhody: kurz je zdarma,hrazení cestovného, pracovního oblečení, odborná praxe u zaměstnavatelů, možnost získání profesní kvalifikace v oborech
Zahájení: 11/2017

V RÁMCI PROJEKTU JE MOŽNOST ZÍSKAT PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ .
ABSOLVENT NAŠEHO KURZU JE SCHOPEN SAMOSTATNĚ PRACOVAT V OBORU