GASTRONOMICKÁ AKADEMIE z.s. realizuje projekt „Získejte s námi kvalifikaci a praxi“. Máme pro Vás připraven komplexní vzdělávací program, jehož součástí jsou motivační, poradenské, vzdělávací a podpůrné aktivity vedoucí k nalezení pracovního místa.

Forma studia: Prezenční
Délka studia: 4 měsíce
Akreditované kurzy: Příprava teplých pokrmů, Jednoduchá obsluha hostů, Prodavač, Manažer prodeje, 
Kritéria pro přijetí:
• osoby se základním vzděláním
• zdravotní způsobilost (hrazené lékařské potvrzení)
Způsob ukončení: Závěrečná zkouška
Doklad o úspěšném ukončení kurzu: Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
Výhody: kurz je zdarma,hrazení cestovného, pracovního oblečení, odborná praxe u zaměstnavatelů, možnost získání profesní kvalifikace v oborech
Zahájení: 12/2018, 2.kolo 11/2019

V RÁMCI PROJEKTU JE MOŽNOST ZÍSKAT PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ .
ABSOLVENT NAŠEHO KURZU JE SCHOPEN SAMOSTATNĚ PRACOVAT V OBORU