Rekvalifikace - klíč k zaměstnání

Gastronomická akademie o.s. získala dotaci na projekt „Rekvalifikace - klíč k zaměstnání” financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V době 1.3.2013 - 30.4.2013 proběhne výběr (účast v projektu bude nabídnuta zájemcům o zaměstnání) účastníků rekvalifikace na Jednoduchá obsluha hostů (číšník, servírka) a Příprava teplých pokrmů (kuchař, kuchařka). Vlastní rekvalifikace bude zahájena 10.5.2013 a je určena pro cílovou skupinu nezaměstnaní déle jak 5 měsíců na Úřadu práce v kraji Vysočina.

Po úvodním Kariérovém poradenství a Vstupním modulu se naplno rozběhne vlastní rekvalifikace v trvání 600 hodin (120 hodin teorie a 480 hodin praxe). V pondělí probíhá teoretická výuka v Jihlavě a zbylé 4 dny praxe v provozovnách soukromých podnikatelů.

Výběr účastníků projektu

Shromáždění s uchazeči o vstup do projektu „Rekvalifikace - klíč k zaměstnání" proběhlo dne 13.3.3012 na ÚP v Třebíči, dne 14.3.2013 a 23.4.2013 v Havlíčkově Brodě, dne 11.4.2013 a 25.4.2013 v Jihlavě a dne 12.3.2013 a 30.4.2013 v Pelhřimově. Počet účastníků dosáhl cílového počtu 23 uchazečů, se kterými byla podepsána smlouva o vstupu do projektu.

Zahájení projektu

Dnem 10.5.2013 zahájili pracovníci Gastronomické akademie o.s. práci na na projektu „Rekvalifikace - klíč k zaměstnání″. Zahájení rekvalifikace se zúčastnilo všech 23 uchazečů.

Motivační aktivity

Následující 2 týdny byly věnovány motivaci dlouhodobě nezaměstnaných k aktivnímu přístupu k řešení životní situace, jak dosáhnout svého cíle, tj.najít zaměstnání a školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Teorie a praxe

Teoretická výuka probíhá jeden den v týdnu, ostatní 4 dny už probíhá praxe na provozovnách v kraji Vysočina. Každý účastník je vybaven pracovním oděvem pro práci v kuchyni a pro práci číšníka/servírky v restauraci.

Závěrečné zkoušky

Vyvrcholením celého vzdělávacího procesu jsou závěrečné zkoušky, kde účastníci ukazují jaké získali návyky, znalosti a zručnost. Cílem většiny účastníků je prokázat nabyté znalosti před autorizovanou osobou a získat tak "Osvědčení o profesní kvalifikaci."

Další uplatnění

Z 22-ti úspěšných absolventů rekvalifikace získalo 14 pracovní místa s dotací a 2 místa bez dotace. Po skončení projektu byly s devíti pracovníky podepsány smlouvy na další období.

Ukončení projektu

Projekt byl ukončen ke dni 31.12.2014. V měsíci leden a únor 2015 proběhlo závěrečné vyúčtování celého projektu.