Rok 2013

Nová šance v gastronomii

Pracovníci Gastronomické akademie o.s. začali 1. září 2011 pracovat na projektu „Nová šance v gastronomii“ financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Projekt reaguje na potřebu vzdělávání osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených v okresech Jihlava a Havlíčkův Brod.

Hlavní cílovou skupinou jsou osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace a fyzické osoby starší 50 let bez kvalifikace. Účast v projektu bude nabídnuta hlavně těm zájemcům o zaměstnání, kteří chtějí pracovat ve veřejném stravování, tj. v oborech kuchař/ka nebo číšník/servírka.

Během vzdělávacího období (1.12.2011 – 31.5.2012) proběhnou dva rekvalifikační programy – „Jednoduchá obsluha hostů“ a „Příprava teplé kuchyně“, jejichž cílem je připravit účastníky projektu na práci v gastronomii. Součástí projektu je také tvorba výukových materiálů v elektronické podobě, které budou umístěny na webových stránkách sdružení. Jejich úkolem je zajistit dostupnost studijního materiálu účastníkům vzdělávání.

Projekt je koncipován jako komplexní nástroj pomoci při hledání zaměstnání a při získání pracovních návyků. Aktivity obou programů jsou sestaveny tak, aby splňovaly zcela nové požadavky na vědomosti a dovednosti požadované zaměstnavateli v oboru. Účast na vzdělávání podpoří u cílové skupiny rozvoj individuálních schopností, znalostí a motivace k práci. Mimo teoretických znalostí získá účastník projektu také praxi v reálném prostředí soukromých firem.
Výsledkem realizace projektu bude vytvoření 10 nových pracovních míst v oborech kuchař/ka a číšník/servírka.

Vzdělávání je zdarma a bude zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Oba vzdělávací programy jsou zároveň svým obsahem shodné s požadavky na dílčí kvalifikaci dle NSK. Úspěšný absolvent může získat dílčí kvalifikaci u autorizované osoby dle zákona 179/2006 Sb.

Výběr účastníků projektu

Dne 12.10.2011 v Jihlavě a 19.10.2011 v Havlíčkově Brodě a Chotěboři proběhla shromáždění s uchazeči o vstup do projektu Nová šance v gastronomii.

Dne 2.11.2011 proběhlo v Jihlavě shromáždění s uchazeči o vstup do projektu Nová šance v gastronomii. Počet účastníků dosáhl cílového počtu 24 uchazečů se kterými byla podepsána smlouva o vstupu do projektu.

Zahájení rekvalifikace

Dne 1.12.2011 v 08:00 hodin byla v salónku Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě zahájena rekvalifikace v rámci projektu Nová šance v gastronomii za řízení představenstva Gastronomické akademie, o.s. Zúčastnilo se všech 25 uchazečů. Cílovou skupinou jsou osoby do 25 let a nad 50 let bez vzdělání.

V následujících dnech se zúčastní plánovaných aktivit projektu, jejichž cílem je zvýšit kompetence cílové skupiny a její umístění na trhu práce. Projekt je koncipován jako komplexní nástroj pomoci cílové skupině při hledání zaměstnání a při získání pracovních návyků. Je tvořen vzájemně logicky provázaným systémem nástrojů směřujícím k odstranění bariér bránících těmto skupinám nalézt zaměstnání.

Motivační aktivity

Jak se uplatnit v životě, poznat sám sebe a svoje možnosti? I k tomu mají pomoci Motivační aktivity. Probíhaly celý týden, na závěr obdržel každý účastník Osvědčení o absolvování.

Teoretická příprava

Teoretická příprava není právě oblíbená, jeden den v týdnu se ale dá vydržet, navíc když přispívá k lepšímu zvládnutí praxe.

Praxe

Praxe je nejdůležitější částí projektu. Najít společnou řeč se stávajícími pracovníky, naučit se všem dovednostem, zapojit se do pracovního procesu.

Závěrečné zkoušky

Vyvrcholením celého učebního procesu jsou závěrečné zkoušky, kde rekvalifikanti dokazují své znalosti v teoretické a hlavně praktické zkoušce. Úspěšní absolventi získávají „Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu″. Fotografie ze zkoušek jsou uvedeny dále.

Úspěšní absolventi závěrečných zkoušek mohli požádat o vykonání zkoušek před akreditovanou osobou a získat „Osvědčení o profesní kvalifikaci″, které je částí výučního listu a platné v zemích EU.

Seminář

V souvislosti s ukončením rekvalifikace je plánován seminář o realizaci projektu OP LZZ. Více informací na přiložené pozvánce.

Předání osvědčení

V souvislosti s realizací projektu byla absolventům vzdělávacích programů dne 15.6.2012 v 10:00 hodin slavnostně předána Osvědčení o absolvování programu a doklad o absolvování praxe, kteé by mělo pomoci při hledání zaměstnání. Účastníci, kteří úspěšně absolvovali zkoušku před autorizovanou osobou získali Osvědčení o profesní kvalifikaci s platností v zemích EU.

Další uplatnění

Z 22-ti úspěšných absolventů rekvalifikace získalo 11 pracovní místa. Po skončení projektu byly se třemi pracovníky podepsány smlouvy na další období.

Ukončení projektu

Projekt byl ukončen ke dni 30.6.2013. V měsíci červenec a srpen 2013 proběhlo závěrečné vyúčtování celého projektu.

Fotodokumentace

Výběr účastníků Výběr účastníků Výběr účastníků Zahájení Motivační aktivity Teorie Závěr Závěr Závěr