Náš společný cíl - zaměstnání

Gastronomická akademie z.s. vysoutěžila projekt „Náš společný cíl - zaměstnání” financovaný z Operačního programu zaměstnanost. Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

Projekt reaguje na potřebu vzdělávání osob v kraji Vysočina.

Hlavní cílovou skupinou jsou osoby zvláště ohrožené na trhu práce. Jedná se o osoby evidované k 2. 11. 2023 (zahájení realizace projektu) na Úřadu práce déle jak 5 měsíců či neaktivní déle než 5 měsíců, osoby ve věku 55+, osoby s nízkou úrovní kvalifikace a osoby pečující o dítě do 15-ti let či o osobu blízkou nebo závislou na pomoci jiné fyzické osoby. Účast v projektu bude nabídnuta  zájemcům o zaměstnání, kteří chtějí pracovat v oborech kuchař/ka, číšník/servírka a prodavač/ka.

Během realizačního období  proběhnou tři rekvalifikační programy – "Kuchař/ka teplých pokrmů", "Jednoduchá obsluha hostů" a "Prodavač", jejichž cílem je připravit účastníky projektu na práci v restauraci a obchodě.

Projekt je koncipován jako komplexní nástroj pomoci při hledání zaměstnání a při získání pracovních návyků. Aktivity programů jsou sestaveny tak, aby splňovaly zcela nové požadavky na vědomosti a dovednosti požadované zaměstnavateli v oboru. Účast na vzdělávání podpoří u cílové skupiny rozvoj individuálních schopností, znalostí a motivace k práci. Mimo teoretických znalostí získá účastník projektu také praxi v reálném prostředí soukromých firem. 
Výsledkem realizace projektu bude umístění 8 osob na pracovní místa.

Vzdělávání je zdarma a bude zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Vzdělávací programy jsou zároveň svým obsahem shodné s požadavky na profesní kvalifikaci dle NSK. Úspěšný absolvent může získat profesní kvalifikaci u autorizované osoby dle zákona 179/2006 Sb.

Výběr účastníků projektu

V měsíci září a říjen 2023 proběhla na Úřadech práce kraje Vysočina shromáždění s uchazeči o vstup do projektu „Náš společný cíl - zaměstnání″. Počet účastníků dosáhl cílového počtu 26 uchazečů, se kterými byla podepsána smlouva o vstupu do projektu.

Zahájení projektu

Dnem 2. 11. 2023 zahájili pracovníci Gastronomické akademie z.s. práci na na projektu „Náš společný cíl - zaměstnání″. Zahájení rekvalifikace se zúčastnilo 18 uchazečů. Ke dni 22. 11. 2023 nastoupili další dva uchazeči a 18. 12. 2023 poslední osoba. Jednotlivé obory byly naplněny a byla zahájena rekvalifikace.

Motivační aktivity

Následující 2 týdny byly věnován motivaci dlouhodobě nezaměstnaných k aktivnímu přístupu k řešení životní situace, jak dosáhnout svého cíle, tj.najít zaměstnání, školení bezpečnosti práce, finanční gramotnosti a práci se SW na pokladnách používaných na provozovnách.

Teorie a praxe

Teoretická výuka probíhá jeden den v týdnu, ostatní 4 dny už probíhá praxe na provozovnách v kraji Vysočina. Každý účastník je vybaven pracovním oděvem pro práci v gastronomickém provozu a obchodě.

V průběhu kurzu odstoupila 1 účastnice z neznámých důvodů dne 16. 11. 2023 a z vážných rodinných důvodů další 3 osoby k 6. 12 2023, 31. 12. 2023 a 31. 1. 2024

Ke dni 28. 2. 2023 ukončilo kurz 16 osob.

Závěrečné zkoušky

Vyvrcholením celého vzdělávacího procesu jsou závěrečné zkoušky, kde účastníci ukazují jaké získali návyky, znalosti a zručnost. Cílem většiny účastníků je prokázat nabyté znalosti před autorizovanou osobou a získat tak "Osvědčení o profesní kvalifikaci."