Gastronomická akademie z.s.

Gastronomická akademie z.s. (zapsaný spolek) je spolek ve smyslu ustanovení §214 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Cíle spolku:

  1. Zabývat se problematikou gastronomie a obchodu s cílem zvyšovat její prestiž a úroveň na profesionální bázi.
  2. Vzdělávání v oboru (školení, kurzy, rekvalifikační kurzy, programy a semináře).
  3. Vzdělávání dospělých v rámci dalšího vzdělávání a celoživotního rozvoje lidských zdrojů, zvyšování kvalifikace nebo rekvalifikace umožňující lepší uplatnění na trhu práce.
  4. Poradenské programy zaměřené na orientaci na trhu práce a vyhledávání zaměstnání.
  5. Propagační a popularizační činnost, pořádání odpovídajících akcí k danému oboru.
  6. Informační činnost, vyhledávání a shromažďování informací v daném oboru.

Hlavní zaměření

Hlavní činností sdružení je organizování rekvalifikačních kurzů pro uchazeče o zaměstnání evidovaných na Úřadech práce, kteří projevili zájem pracovat v gastronomii. Rekvalifikace probíhá ve třech vzdělávacích programech "Jednoduchá obsluha hostů", "Kuchař/ka teplých pokrmů" a "Prodavač/ka. Teoretickou část a odbornou praxi vyučují odborní lektoři.
Odborná praxe probíhá v soukromých firmách za spolupráce instruktorů z řad zaměstnanců.

Výsledkem vzdělávání je Osvědčení o získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. Osvědčení o profesní kvalifikaci vydává autorizovaná osoba. Ta svým podpisem a kulatým razítkem na tiskopise se státním znakem garantuje kvalitu získaných dovedností. Naší snahou je přivést účastníky rekvalifikace od začátku vzdělávání až k úspěšnému zakončení kurzu. Osvědčení platné v ČR i EU a může je získat každá osoba, která splní požadavky dané zákonem 179/2006 Sb.