Náš společný cíl = zaměstnání

Gastronomická akademie z.s. vysoutěžila projekt „Náš společný cíl = zaměstnání” financovaný z Operačního programu zaměstnanost. Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

Projekt reaguje na potřebu vzdělávání osob v kraji Vysočina.

Hlavní cílovou skupinou jsou osoby evidované k 1.11.2016 (zahájení realizace projektu) na Úřadu práce déle jak 5 měsíců. Účast v projektu bude nabídnuta hlavně těm zájemcům o zaměstnání, kteří chtějí pracovat v oborech kuchař/ka a číšník/servírka.

Během realizačního období  proběhnou dva rekvalifikační programy – "Příprava teplých pokrmů" a "Jednoduchá obsluha hostů", jejichž cílem je připravit účastníky projektu na práci v restauraci.

Projekt je koncipován jako komplexní nástroj pomoci při hledání zaměstnání a při získání pracovních návyků. Aktivity programů jsou sestaveny tak, aby splňovaly zcela nové požadavky na vědomosti a dovednosti požadované zaměstnavateli v oboru. Účast na vzdělávání podpoří u cílové skupiny rozvoj individuálních schopností, znalostí a motivace k práci. Mimo teoretických znalostí získá účastník projektu také praxi v reálném prostředí soukromých firem. 
Výsledkem realizace projektu bude vytvoření 10 nových pracovních míst v oborech kuchař/ka číšník/servírka.

Vzdělávání je zdarma a bude zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Vzdělávací programy jsou zároveň svým obsahem shodné s požadavky na profesní kvalifikaci dle NSK. Úspěšný absolvent může získat profesní kvalifikaci u autorizované osoby dle zákona 179/2006 Sb.

Výběr účastníků projektu

V měsíci září a říjen 2016 proběhla na Úřadech práce kraje Vysočina shromáždění s uchazeči o vstup do projektu „Náš společný cíl=zaměstnání″. Počet účastníků dosáhl cílového počtu 21 uchazečů, se kterými byla podepsána smlouva o vstupu do projektu.

Zahájení projektu

Dnem 2.11.2016 zahájili pracovníci Gastronomické akademie z.s. práci na na projektu „Náš společný cíl=zaměstnání″. Zahájení rekvalifikace se zúčastnilo všech 21 uchazečů.

Motivační aktivity

Následující týden byl věnován motivaci dlouhodobě nezaměstnaných k aktivnímu přístupu k řešení životní situace, jak dosáhnout svého cíle, tj.najít zaměstnání.

Teorie a praxe

Teoretická výuka probíhá jeden den v týdnu, ostatní 4 dny už probíhá praxe na provozovnách v kraji Vysočina. Každý účastník je vybaven pracovním oděvem pro práci v kuchyni a pro práci číšníka/servírky v restauraci.

Závěrečné zkoušky

Vyvrcholením celého vzdělávacího procesu jsou závěrečné zkoušky, kde účastníci ukazují jaké získali návyky, znalosti a zručnost. Cílem většiny účastníků je prokázat nabyté znalosti před autorizovanou osobou a získat tak "Osvědčení o profesní kvalifikaci."

Další uplatnění

Z 20-ti úspěšných absolventů rekvalifikace získalo 15 pracovní místa s dotací a 3 místa bez dotace.