Rok 2014

Náš společný cíl = zaměstnání

Gastronomická akademie o.s. získala dotaci na projekt „Náš společný cíl=zaměstnání” financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V době 1.4.2012 - 31.5.2012 proběhne výběr (účast v projektu bude nabídnuta zájemcům o zaměstnání) účastníků rekvalifikace na Jednoduchá obsluha hostů (číšník, servírka) a Příprava teplých pokrmů (kuchař, kuchařka). Vlastní rekvalifikace bude zahájena 1.6.2012 a je určena pro cílovou skupinu nezaměstnaní déle jak 5 měsíců na Úřadu práce.

Výběr účastníků projektu

Dne 17.4.2012 v Jihlavě a 25.4.2012 v Havlíčkově Brodě proběhla shromáždění s uchazeči o vstup do projektu „Náš společný cíl=zaměstnání″. Počet účastníků dosáhl cílového počtu 21 uchazečů, se kterými byla podepsána smlouva o vstupu do projektu.

Zahájení projektu

Dnem 1.6.2012 zahájili pracovníci Gastronomické akademie o.s. práci na na projektu „Náš společný cíl=zaměstnání″. Zahájení rekvalifikace se zúčastnilo všech 21 uchazečů.

Motivační aktivity

Následující týden byl věnován motivaci dlouhodobě nezaměstnaných k aktivnímu přístupu k řešení životní situace, jak dosáhnout svého cíle, tj.najít zaměstnání.

Teorie a praxe

Teoretická výuka probíhá jeden den v týdnu, ostatní 4 dny už probíhá praxe na provozovnách v kraji Vysočina.

Závěrečné zkoušky

Vyvrcholením celého vzdělávacího procesu jsou závěrečné zkoušky, kde účastníci ukazují jaké získali návyky, znalosti a zručnost. Cílem většiny účastníků je prokázat nabyté znalosti před autorizovanou osobou a získat tak "Osvědčení o profesní kvalifikaci."

Ukončení rekvalifikace

Slavnostním předáním "Osvědčení o absolvování akreditovaného programu" a "Osvědčení o profesní kvalifikaci" byl celý rekvalifikační program ukončen.

Z celkového počtu 21 účastníků dokončilo rekvalifikaci 19. Z tohoto počtu 16 účastníků splnilo podmínky získání profesní kvalifikace a z nich 11 získalo pracovní místo na 1 rok.

Rekvalifikace byla všemi účastníky hodnocena pozitivně a měla přínos pro další profesní růst.

Výběr účastníků Výběr účastníků Výběr účastníků Zahájení Zahájení Motivační aktivity Motivační aktivity Teorie Praxe Závěr Závěr