Získejte s námi kvalifikaci a praxi

Gastronomická akademie z.s. vysoutěžila projekt „Získejte s námi kvalifikaci a praxi” financovaný z Operačního programu zaměstnanost, reg. číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009109. Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

Projekt reaguje na potřebu vzdělávání osob v kraji Vysočina.

Hlavní cílovou skupinou jsou osoby s nízkým stupněm vzdělání (ukončená základní škola). Účast v projektu bude nabídnuta hlavně těm zájemcům o zaměstnání, kteří chtějí pracovat v oborech kuchař/ka a prodavač/ka.

Během realizačního období  proběhnou tři rekvalifikační programy – "Příprava teplých pokrmů", "", "Prodavač" a "Manažer prodeje" jejichž cílem je připravit účastníky projektu na práci v restauraci a obchodě.

Projekt je koncipován jako komplexní nástroj pomoci při hledání zaměstnání a při získání pracovních návyků. Aktivity programů jsou sestaveny tak, aby splňovaly zcela nové požadavky na vědomosti a dovednosti požadované zaměstnavateli v oboru. Účast na vzdělávání podpoří u cílové skupiny rozvoj individuálních schopností, znalostí a motivace k práci. Mimo teoretických znalostí získá účastník projektu také praxi v reálném prostředí soukromých firem. 
Výsledkem realizace projektu bude i umístění na pracovní místa.

Vzdělávání je zdarma a bude zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Vzdělávací programy jsou zároveň svým obsahem shodné s požadavky na profesní kvalifikaci dle NSK. Úspěšný absolvent může získat profesní kvalifikaci u autorizované osoby dle zákona 179/2006 Sb.

Výběr účastníků projektu

V měsíci říjen a listopad 2018 proběhla na Úřadech práce kraje Vysočina shromáždění s uchazeči o vstup do projektu „Získejte s námi kvalifikaci a praxi″. Počet účastníků dosáhl počtu 28 uchazečů, se kterými byla podepsána smlouva o vstupu do projektu.

Zahájení projektu

Dnem 5. 12. 2018 zahájili pracovníci Gastronomické akademie z.s. práci na na projektu „Získejte s námi kvalifikaci a praxi″. Zahájení rekvalifikace se zúčastnilo 17 uchazečů. Všechny 3 obory byly naplněny a zahájena rekvalifikace.

Profesní a pracovně - právní poradenství

Následující týden byl zaměřen na osobnostní rozvoj, individuální poradenství a motivaci se zaměřením na orientaci na trhu práce. Součástí je i přednáška finanční gramotnosti se zaměřením na orientaci v cenách, správa osobního a rodinného rozpočtu.

Vstupní modul

Vstupní modul je zameřen na objasnění a seznámení se základními provozními předpisy, enviromantální osvětu a HACCP, jako předpoklad k nástupu na praxi.

Součástí je i bližší seznámení se SW v obchodě a gastronomii, pokladními systémy a EET.

Teorie a praxe

Teoretická výuka probíhá jeden den v týdnu, ostatní 4 dny už probíhá praxe na provozovnách v kraji Vysočina. Každý účastník je vybaven pracovním oděvem pro práci v kuchyni a obchodě.

Ke dni 2.1.2019 jeden účastník odstoupil, v kurzu zůstává 16 osob.

Závěrečné zkoušky

Vyvrcholením celého vzdělávacího procesu jsou závěrečné zkoušky, kde účastníci ukazují jaké získali návyky, znalosti a zručnost. Cílem většiny účastníků je prokázat nabyté znalosti před autorizovanou osobou a získat tak "Osvědčení o profesní kvalifikaci." 14 účastníků bylo úspěšných a Osvědčení získalo, z toho 5 účastníků splnilo podmínky pro získání úplné kvalifikace v oboru Prodavač

Další uplatnění

Ze 14 úspěšných absolventů rekvalifikace získalo 9 pracovní místa s dotací a 1 místo bez dotace.

 

II. běh

Výběr účastníků projektu

V měsíci září a říjen 2019 proběhla na Úřadech práce kraje Vysočina shromáždění s uchazeči o vstup do projektu „Získejte s námi kvalifikaci a praxi″. Celkem bylo sepsáno 34 Dohod o vstupu do projektu.

Zahájení projektu

Dnem 5. 11. 2019 zahájili pracovníci Gastronomické akademie z.s. práci na na projektu „Získejte s námi kvalifikaci a praxi″, ukončení je plánováno dne 28. 2. 2020.

Zahájení rekvalifikace se zúčastnilo 25 uchazečů. Naplněny byly obory Příprava teplých pokrmů, Jednoduchá obsluha hostů a Prodavač a zahájena rekvalifikace. Jedna ze zájemkyň byla rekvalifikovaná v oboru Manažer prodeje.

Profesní a pracovně - právní poradenství

Následující týden byl zaměřen na osobnostní rozvoj, individuální poradenství a motivaci se zaměřením na orientaci na trhu práce. Součástí je i přednáška finanční gramotnosti se zaměřením na orientaci v cenách, správa osobního a rodinného rozpočtu.

Vstupní modul

Vstupní modul je zameřen na objasnění a seznámení se základními provozními předpisy, enviromantální osvětu a HACCP, jako předpoklad k nástupu na praxi.

Součástí je i bližší seznámení se SW v obchodě a gastronomii, pokladními systémy a EET.

Teorie a praxe

Teoretická výuka probíhá jeden den v týdnu, ostatní 4 dny už probíhá praxe na provozovnách v kraji Vysočina. Každý účastník je vybaven pracovním oděvem pro práci v kuchyni a obchodě.

V průběhu kurzu odstoupilo 6 účastníků, v kurzu zůstalo 19 osob.

Závěrečné zkoušky

Vyvrcholením celého vzdělávacího procesu jsou závěrečné zkoušky, kde účastníci ukazují jaké získali návyky, znalosti a zručnost. Cílem většiny účastníků je prokázat nabyté znalosti před autorizovanou osobou a získat tak "Osvědčení o profesní kvalifikaci." Všech 19 účastníků bylo úspěšných a Osvědčení získalo, z toho 5 účastníků splnilo podmínky pro získání úplné kvalifikace - jeden v oboru Kuchař, 2 účastníci v oboru Číšník/Servírka a 2 v oboru Prodavač

Další uplatnění

Z 19 úspěšných absolventů rekvalifikace získalo 8 osob pracovní místa s dotací a 1 místo bez dotace.