Aktivně na trh práce

Gastronomická akademie z.s. vysoutěžila projekt „Aktivně na trh práce” financovaný z Operačního programu zaměstnanost. Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

Projekt reaguje na potřebu vzdělávání osob v kraji Vysočina.

Hlavní cílovou skupinou jsou osoby evidované k 8.11.2017 (zahájení realizace projektu) na Úřadu práce déle jak 5 měsíců. Účast v projektu bude nabídnuta hlavně těm zájemcům o zaměstnání, kteří chtějí pracovat v oborech kuchař/ka, číšník/servírka a prodavač/ka.

Během realizačního období  proběhnou čtyři rekvalifikační programy – "Příprava teplých pokrmů", "Jednoduchá obsluha hostů", "Prodavač" a "Manažer prodeje" jejichž cílem je připravit účastníky projektu na práci v restauraci a obchodě.

Projekt je koncipován jako komplexní nástroj pomoci při hledání zaměstnání a při získání pracovních návyků. Aktivity programů jsou sestaveny tak, aby splňovaly zcela nové požadavky na vědomosti a dovednosti požadované zaměstnavateli v oboru. Účast na vzdělávání podpoří u cílové skupiny rozvoj individuálních schopností, znalostí a motivace k práci. Mimo teoretických znalostí získá účastník projektu také praxi v reálném prostředí soukromých firem. 
Výsledkem realizace projektu bude umíetění 10 osob na pracovní místa.

Vzdělávání je zdarma a bude zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Vzdělávací programy jsou zároveň svým obsahem shodné s požadavky na profesní kvalifikaci dle NSK. Úspěšný absolvent může získat profesní kvalifikaci u autorizované osoby dle zákona 179/2006 Sb.

Výběr účastníků projektu

V měsíci září a říjen 2017 proběhla na Úřadech práce kraje Vysočina shromáždění s uchazeči o vstup do projektu „Aktivně na trh práce″. Počet účastníků dosáhl cílového počtu 28 uchazečů, se kterými byla podepsána smlouva o vstupu do projektu.

Zahájení projektu

Dnem 8.11.2017 zahájili pracovníci Gastronomické akademie z.s. práci na na projektu „Aktivně na trh práce″. Zahájení rekvalifikace se zúčastnilo všech 24 uchazečů. Pro nezájem uchazečů se nerealizuje rekvalifikace v oboru "Jednoduchá obsluha hostů". Ostatní 3 obory byly naplněny a zahájena rekvalifikace.

Motivační aktivity

Následující týden byl věnován motivaci dlouhodobě nezaměstnaných k aktivnímu přístupu k řešení životní situace, jak dosáhnout svého cíle, tj.najít zaměstnání.

Teorie a praxe

Teoretická výuka probíhá jeden den v týdnu, ostatní 4 dny už probíhá praxe na provozovnách v kraji Vysočina. Každý účastník je vybaven pracovním oděvem pro práci v kuchyni a obchodě.

Ke dni 20.12.2017 jeden účastník odstoupil, v kurzu zůstává 23 osob.

Závěrečné zkoušky

Vyvrcholením celého vzdělávacího procesu jsou závěrečné zkoušky, kde účastníci ukazují jaké získali návyky, znalosti a zručnost. Cílem většiny účastníků je prokázat nabyté znalosti před autorizovanou osobou a získat tak "Osvědčení o profesní kvalifikaci."

Další uplatnění

Z 23 úspěšných absolventů rekvalifikace získalo 12 pracovní místa s dotací a 3 místa bez dotace.