Získejte s námi kvalifikaci a praxi

Gastronomická akademie z.s. vysoutěžila projekt „Získejte s námi kvalifikaci a praxi” financovaný z Operačního programu zaměstnanost. Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

Projekt reaguje na potřebu vzdělávání osob v kraji Vysočina.

Hlavní cílovou skupinou jsou osoby s nízkým stupněm vzdělání (ukončená základní škola). Účast v projektu bude nabídnuta hlavně těm zájemcům o zaměstnání, kteří chtějí pracovat v oborech kuchař/ka a prodavač/ka.

Během realizačního období  proběhnou tři rekvalifikační programy – "Příprava teplých pokrmů", "", "Prodavač" a "Manažer prodeje" jejichž cílem je připravit účastníky projektu na práci v restauraci a obchodě.

Projekt je koncipován jako komplexní nástroj pomoci při hledání zaměstnání a při získání pracovních návyků. Aktivity programů jsou sestaveny tak, aby splňovaly zcela nové požadavky na vědomosti a dovednosti požadované zaměstnavateli v oboru. Účast na vzdělávání podpoří u cílové skupiny rozvoj individuálních schopností, znalostí a motivace k práci. Mimo teoretických znalostí získá účastník projektu také praxi v reálném prostředí soukromých firem. 
Výsledkem realizace projektu bude i umístění na pracovní místa.

Vzdělávání je zdarma a bude zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Vzdělávací programy jsou zároveň svým obsahem shodné s požadavky na profesní kvalifikaci dle NSK. Úspěšný absolvent může získat profesní kvalifikaci u autorizované osoby dle zákona 179/2006 Sb.

Výběr účastníků projektu

V měsíci říjen a listopad 2018 proběhla na Úřadech práce kraje Vysočina shromáždění s uchazeči o vstup do projektu „Získejte s námi kvalifikaci a praxi″. Počet účastníků dosáhl počtu 28 uchazečů, se kterými byla podepsána smlouva o vstupu do projektu.

Zahájení projektu

Dnem 5. 12. 2018 zahájili pracovníci Gastronomické akademie z.s. práci na na projektu „Získejte s námi kvalifikaci a praxi″. Zahájení rekvalifikace se zúčastnilo 17 uchazečů. Všechny 3 obory byly naplněny a zahájena rekvalifikace.

Profesní a pracovně - právní poradenství

Následující týden byl zaměřen na osobnostní rozvoj, individuální poradenství a motivaci se zaměřením na orientaci na trhu práce. Součástí je i přednáška finanční gramotnosti se zaměřením na orientaci v cenách, správa osobního a rodinného rozpočtu.

Teorie a praxe

Teoretická výuka probíhá jeden den v týdnu, ostatní 4 dny už probíhá praxe na provozovnách v kraji Vysočina. Každý účastník je vybaven pracovním oděvem pro práci v kuchyni a obchodě.

Ke dni 2.1.2019 jeden účastník odstoupil, v kurzu zůstává 16 osob.